PESERTA INDONESIA LEGION

TERVERIFIKASI (26)

# Nama Kampus BERGABUNG
1 Destroyer 07 Aug, 2021 (23:10)
2 JEEZ 09 Aug, 2021 (18:04)
3 UPB BISA 11 Aug, 2021 (20:15)
4 poliban e-sport 14 Aug, 2021 (15:07)
5 Venom 17 Aug, 2021 (15:28)
6 Insecta pns 18 Aug, 2021 (20:46)
7 Darksides team 19 Aug, 2021 (13:36)
8 GG Esports 19 Aug, 2021 (15:20)
9 POLnes etam 20 Aug, 2021 (18:18)
10 foryou 22 Aug, 2021 (14:20)
11 Ptik Unimed 24 Aug, 2021 (10:11)
12 CROT Esports 24 Aug, 2021 (15:55)
13 No name 24 Aug, 2021 (17:06)
14 KNZ 24 Aug, 2021 (17:17)
15 DOA IBU 24 Aug, 2021 (19:30)
16 GreenCampus 25 Aug, 2021 (00:11)
17 Terpongkeng Team 25 Aug, 2021 (13:31)
18 RENAISSANCE VALORANT 25 Aug, 2021 (14:20)
19 Tim Raven 25 Aug, 2021 (16:25)
20 Savior of Chaos 25 Aug, 2021 (17:49)
21 NEXTER UNIVERSE 25 Aug, 2021 (18:28)
22 TIERS 25 Aug, 2021 (20:23)
23 NgL 25 Aug, 2021 (20:24)
24 HOSTEL 25 Aug, 2021 (21:09)
25 cyra 25 Aug, 2021 (22:15)
26 Antero University 25 Aug, 2021 (22:40)

DAFTAR TUNGGU (0)

# Nama Kampus BERGABUNG